Leimaus-rasti ei tarkoita postikortin leimausta vaan puun merkitsemistä. Kaadettavat puut merkitään eli leimataan, kun on ensin katselmoitu mitkä puut pitää kaataa pois. Pyrkimyksenä on tehdä elintilaa ja paremmat kasvuolosuhteet jäljellejääville puille. Puiden kaatoa kutsutaan tässä tapauksessa harvennukseksi tai harvennushakkuuksi.