Näetkö puut metsästä? Kuinka monta puuta näet? Runkoluvun saat selville esimerkiksi ympyräkoealalta, jonka säde on 4 metriä. Laske ympyrän sisään jäävät puut ja kerro tulos 200:lla. Tulokseksi saat runkojen määrän hehtaarilla. Koeala kannattaa valita edustavasta kohdasta metsää.