Arvioi metsää kokonaisuutena ja mieti, mikä olisi paras tapa metsätaloudellisesti auttaa metsän kasvua seuraavan viiden vuoden aikana. Tarkastele puuston ikää, järeyttä, kasvupaikkaa ja elävän latvuksen osuutta. Mieti muun muassa seuraavia kysymyksiä. Kasvaako puusto vielä ja jos puustoa harvennettaisiin, miltä metsä sitten näyttäisi? Onko puusto järeyden tai iän puolesta uudistettavissa? Jos metsä uudistettaisiin, mikä olisi uuden metsän aikaan saamiseksi paras tapa, metsän viljely vai luontainen uudistaminen? Tarvitseeko metsälle tehdä jotain seuraavan viiden vuoden aikana vai kasvaako se tällä hetkellä ihan hyvin?