Miten iso pinta-ala on esimerkiksi urheilukentällä? Omaa silmää kannattaa harjoituttaa, jotta osaa paremmin arvioida vaikkapa oman metsätaimikon alaa. Hyvä apukeino on jakaa alue silmämääräisesti etäisyyksiin esim. 10m välein. Tällä tavalla pääset lähemmäksi oikeaa lukua pinta-alan arviointitehtävässä.